CDB för ditt välbefinnande

Cannabis sativa är en medicinalväxt som har använts flitigt av människan sedan flera tusen år tillbaka i tiden. Den hör till släktet hampväxter och är känd för att vara tålig och trivas i olika sorters klimat och jordar, såväl näringsrika som näringsfattiga. Trots sina många fördelar som medicinalväxt har Cannabis inte enbart ett gott rykte, detta på grund av sina psykoaktiva effekter vilka gör att växten som helhet klassas som narkotika.

Två aktiva substanser
I växten Cannabis sativa återfinns fler än 80 olika ämnen. Däribland finns två aktiva ämnen som kallas THC och CBD. De båda ämnena består av samma atomer men dess molekyler har olika uppbyggnad, vilket också ger en skillnad i hur de påverkar människokroppen. När THC påverkar receptorerna i hjärnan bildas en känsla av eufori, ett slags rus. När CBD intas påverkas inte receptorerna lika starkt utan kan snarare hjälpa till att mildra effekterna av THC. THC och dess psykoaktiva ingrediens är huvudanledningen till att cannabis klassas som narkotika. Det aktiva ämnet CBD har desto större medicinska fördelar.

Cbd-olja och dess egenskaper
CBD står för cannabidiol och är vanligast funnen i formen cbd-olja. Cbd olja är helt enkelt olja från cannabisväxten som innehåller det aktiva ämnet CBD. I denna finns det många olika vitaminer och mineraler, som till exempel järn, zink och betakaroten. Cbd-olja används främst som ett kosttillskott i Sverige trots att den även har flera positiva effekter på kroppen. Den sägs till exempel kunna minska smärta, stress och ångest samt vara lindrande vid epilepsi. Detta är endast några av de positiva egenskaper cbd-olja sägs ha. Många upplever dessutom väldigt få bieffekter av oljan, om ens några. Cbd-olja används även i ett antal skönhetsprodukter, mest på grund av sina antiinflammatoriska egenskaper. Dock är effekterna av cbd-olja fortfarande under pågående forskning, därför är det ej klassat som ett läkemedel än utan enbart som ett kosttillskott.

Odlad industrihampa
Vid utvinning av cbd-olja används enbart hampa som maximalt innehåller 0,2% av det aktiva ämnet THC, även kallad för industrihampa. Från 1970-2000 var det förbjudet att odla industrihampa men numera kan man bedriva en laglig odling med förutsättning att man har ett giltigt tillstånd. All svensksåld cbd-olja är helt ren från THC, tack vare den gällande narkotikalagstiftningen. För mer info besök cbdguiden.se.