Varför du bör lära dig grundläggande statistik

Statistik kommer i många olika former, och används på många olika håll i livet. Den används för att förutsäga hur mycket tillgång och efterfrågan som kommer att finnas inom en viss sektor, avslöjar hur mycket pojkar och flickor som har fötts under året, men kan även visa hur farligt det är att åka bil i jämförelse med att cykla.

Att kunna förstå och tyda statistik kan ge stora fördelar i livet. Du kommer att kunna använda dessa färdigheter i både privat- och arbetslivet, och kommer att kunna förstå saker som de utan dessa färdigheter missar.

Detta kan exempelvis hjälpa dig när du analyserar ekonomiska trender, exempelvis om du vill köpa bitcoin. På så sätt kommer du få en tydligare bild för hur trenderna ser ut, och till och med varför priserna sjunker och stiger inom branschen.

Vad som är viktigt att tänka på när det gäller statistik

Nedan är exempel på saker som är viktiga att tänka på med statistik:

Statistikens kvalité
Det är väldigt viktigt att beakta statistikens kvalité. Om statistiken grundas på ett litet urval (ett få antal personer, händelse, svar eller liknande) är det inte säkert att den är tillförlitlig. Det bästa som finns inom statistiken är ett så stort urval som möjligt. Anledningen till detta är att mindre avvikelser kan få en stor påverkan om inte urvalet är stort nog.

Olika typer av räkneregler
Du bör även känna till att det finns ett flertal olika grundläggande räkneregler inom statistiken, och att de visar lite olika resultat. Ett vanligt exempel är att man blandar ihop medelvärde och median, något som faktiskt visar helt olika saker.

Därmed kan det vara en bra idé att bekanta sig med dessa olika räkneregler. På så sätt får du en förståelse för vad de faktiskt betyder, och hur du kan använda dem för din egen vinning.

Se trender och göra analyser
När du väl har bekantat dig med statistikens grunder kan det vara en bra idé att använda dig av olika verktyg för att se trender och göra analyser. Det kan exempelvis vara genom att använda tabeller eller diagram, vilket gör det tydligare för vad du har kommit fram till.

En stor bonus är att det även är väldigt roligt.

Hur du lär dig statistikens grunder

Lyckligtvis är det ganska enkelt att lära sig grundläggande statistik. Det finns massvis med utmärkta informationskällor online, men om du hellre tar del av en lärobok finns även det att tillgå. Du kan t.ex. köpa eller hyra en matematikbok som går igenom statistikens grunder, eller kolla på Youtube-videor. Statistiska centralbyrån är en ledande aktör i Sverige, och bidrar med både statistiska fakta och bra läromaterial.