Allt material som publiceras på internet är skyddat av svenska lagen om upphovsrätt (1960:729). Enbart upphovsmannen har rätt att, använda sitt verk, modifiera samt publicera det. Enligt svensk lag erhåller varje upphovsman till ett verk automatiskt upphovsrätt till verket i och med att det skapas; någon officiell registrering av denna rätt behövs inte. Skyddet gäller normalt till 70 år efter upphovsmannens död.

"Ideer kan inte skyddas, men väl den speciella utformningen som upphovsmannen har givit ideen."

Det är olagligt att stjäla verk eller upprepa ett verk. Upphovsmannen äger sina verk, och upphovsmannen har ensamrätt till dessa. Man måste ha tillstånd av upphovsmannen för att få lagligt använda verket. Om man olovligt använder annans verk, innebär det brott mot upphovsrättslagen, vilket kan innebära dagsböter eller fängelse i upp till 2 år.

Webstat

Webstat är ett publicerat verk, som skyddas av svenska lagen om upphovsrätt (1960:729). Det är bara jag, Joakim, som äger rätten till det material som finns på Webstat. Att upprepa mitt innehåll och publicera på egen hemsida eller i annat media utan mitt tillstånd är olagligt, och är ett brott mot upphovsrättslagen. Likaså gäller design och annan grafik på Webstat.

Länkning

Man får länka direkt till undersidor på Webstat, samt till Webstat.

Om någon inte accepterar

Om någon upprepar det jag eller designaren gjort, eller kopierar helt eller delvis, så kommer jag att vidtaga ågärder. Jag polisanmäler brott mot upphovsrättslagen om den skyldige vägrar att ta bort det olovligt kopierade materialet från sin hemsida.